Alles voor een goed beschermd milieu

Een goede organisatie en gezamenlijke focus van zowel ondernemers als de provinciale en
gemeentelijke overheid hebben gezorgd dat op De Liede ruim 60 autodemontage- en garagebedrijven
werken zónder schade aan het milieu.

Infrastructuur

Het complete terrein van De Liede is voorzien van een 25 centimeter dikke betonverharding. Deze afdichting voorkomt dat er schadelijke vloeistoffen uit autowrakken in de bodem terechtkomen. Bij regen spoelt het vuil van de autowrakken mee het rioolstelsel in dat alles afvoert naar 7 grote Olie-Water-Slib-afscheiders. Deze zorgen ervoor dat het water gereinigd wordt conform hoge kwaliteitsnormen.
Milieu
 
Terreinbeheerder Johan Brugman inspecteert hier één van de slibvangputten
die deel uitmaakt van de reinigingsinstallaties op het terrein.

Werking scheidingsinstallaties

Alle 7 scheiderinstallaties bestaan uit een slibvangput en een Olie-afscheider. De installatie scheidt Olie, Water en Slib volgens een helder principe: olie en vetachtige deeltjes vormen druppels en komen bovendrijven, het slib is zwaarder dan water en bezinkt op de bodem. Het schone water stroomt ertussendoor de installatie uit en komt via de sloten in de naast het terrein gelegen bergingsvijver. Vanuit de bergingsvijver stroomt het water dan naar oppervlaktewater. Jaarlijks worden de reinigingsinstallaties geleegd en grondig schoongemaakt door een gecertificeerd bedrijf.
Milieu
Scheidingsinstallatie met slibvangput en olie-afscheider.

Milieuvergunningen

Alle demontagebedrijven op De Liede beschikken over een milieuvergunning en worden jaarlijks
gecontroleerd op het voldoen aan de strenge normen die voor hun bedrijfsactiviteiten gelden.
Autodemontage volgens ARN
Milieu
Bij de demontage wordt volgens een vast protocol gewerkt. Alle vloeistoffen worden uit
de auto’s gehaald en in speciale tanks bewaard. Deze milieuschadelijke producten worden
apart opgehaald en verwerkt.
Milieu
Bergingsvijver naast de Liede

Auto Recycling Nederland (ARN)

De grotere demontagebedrijven op de Liede zijn aangesloten bij Auto Recycling Nederland. ARN is opgericht door de autobranche en heeft een complete werkwijze met procedures en normen ontwikkeld waar autodemontagebedrijven zich aan moeten houden. Het resultaat is dat momenteel 85% van het gewicht van een auto gerecycled wordt. Het doel van ARN is om dit te verhogen naar 95% in 2015.