Historie

Historie van De Liede

Historie

De eerste jaren

Van 1974 tot 1990 waren alle sloopbedrijven weliswaar bij elkaar gevestigd, maar van een goede coördinatie op het gebied van milieu en veiligheid was nog niet echt sprake. Dat veranderde in 1990 toen de provincie besloot tot een rigoureuze sanering van het terrein.

Het ontstaan van De Liede

Het bedrijventerrein De Liede is vernoemd naar het naastgelegen kronkelige riviertje tussen de Ringvaart van de Haarlemmermeer en de Mooie Nel. In 1974 besloot de Provincie
Noord-Holland om net onder het Rottepolderplein bij vijfhuizen een verzamelterrein voor autosloperijen in te richten. Deze bedrijven, die elders niet in het landschap pasten, kregen een vestigingsplek op De Liede aangeboden.
Historie Historie

De sanering

De jaren 1990-1993 waren een belangrijk omslagpunt: het terrein werd in zijn geheel gesaneerd. Over een oppervlakte van 28 hectare werd een
25 centimeter dikke betonverharding aangelegd. Met al deze milieuvoorzieningen was het terrein klaar voor de toekomst.
Historie
Historie
Historie

De jaren '90 tot heden

Nog steeds wordt er hard gewerkt aan een verdere ontwikkeling van De Liede, zowel op het gebied van infrastructuur en ondernemerschap als op gebied van veiligheid voor mens en milieu. Bedrijfsafval en huishoudelijk afval worden gescheiden ingezameld en de beveiliging is verder verbeterd met cameratoezicht en toegangscontrole.

Oktober 2012

Op een groot deel van het terrein worden de wegen opnieuw geasfalteerd, dat is ook wel nodig na 20 jaar. Om overlast voor de bedrijven en hun klanten zoveel mogelijk te beperken wordt het werk in het weekend en ‘s nachts uitgevoerd. Op maandag gaat de slagboom gewoon om 07:00 open en stroomt het verkeer over de vernieuwde wegen het bedrijventerrein op. Het terrein kan weer jaren vooruit.
Historie
 
Historie Historie